Nhận định Flop – Poker hand: Made hand, Draw hand, Trash hand

Bắt đầu mỗi ván bài trong khi chơi poker online, trước khi vào vòng flop (pre-flop) bạn nhận được 2 lá bài (starting cards) có vẻ tiềm năng hoặc rất mạnh và bạn quyết định chơi. Nhưng khi flop được chia ra (3 lá bài đầu tiên), lúc này bạn cần xác định liệu mình đang có trong tay loại hand nào và nó có thực sự tốt và đáng để tiếp tục chơi tới turn, river hay không. Kỹ năng nhận định flop này là yếu tố quyết định đưa bạn tới những lựa chọn hợp lý hoặc sai lầm ở các vòng tiếp theo. Kết hợp bài trên tay với 3 lá flop, bạn sẽ có 1 trong ba loại poker hand dưới đây.
Made hand
Bạn đang có 1 hand mạnh hoặc cực mạnh và có thể đủ để mang lại chiến thắng sòng bài online. Các hand từ 2 đôi trở lên (two pairs) được gọi là made hand. Cá biệt có trường hợp 1 đôi cũng được coi là made hand, đó là khi bạn có top pair hoặc overpair.
Trên đây là 1 top pair (kết hợp với 1 cây cao nhất trên bàn), và đây được coi là made hand.
Trên đây là bạn có 2 đôi (two pairs), và đây là made hand.
Trên đây là 1 bộ đồng chất (flush), và đây là 1 made hand cực mạnh.
Draw Hand
Nói một cách đơn giản draw hand là những bộ bài còn thiếu 1 lá bài poker cần thiết nữa để tạo thành made hand. Ví dụ khi flop được chia ra, bạn có 4 lá bài đồng chất, như vậy là chỉ cần chờ thêm 1 lá bài đồng chất nữa xuất hiện ở vòng turn hay river thì bạn sẽ có 1 hand đồng chất (flush) – trường hợp này người ta nói bạn có flush draw.
Trên đây là 1 flush draw, bạn đang chờ thêm 1 lá bài chất cơ nữa để hoàn thành flush của mình.
Trên đây được gọi là 1 straight draw, vì chì cầm thêm 1 lá bài nữa hoặc 4 hoặc 9 xuất hiện là bạn sẽ có một sảnh (straight).
Trash hand
Trash hand là những hand ít giá trị, ít có khả năng mang lại thắng lợi cho bạn. Nó ít có tiềm năng trở thành những made hand ở những vòng cược sau. Đó là trong những trường hợp bạn chẳng có lấy 1 đôi nào hay chỉ có 1 đôi thấp (không phải overpair hay top pair).
Trên đây là 1 trash hand, nó không phải made hand cũng không phải là draw, nó ít có khả năng được cải thiện ở turn và flop và tất nhiên cơ hội mang lại chiến thắng là vô cùng thấp. Khi cầm trash hand, người chơi thường check/fold.